Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)Et originalt Lilla Björn Crochet Design (Tatsiana Kupryianchyk).
 Copyright 2014-1018. Denne oppskriften er kun for personlig bruk. Den kan ikke selges, deles, publiseres (online eller off-line), oversettes uten tillatelse, eller endres på noen som helst måte. Vennligst krediter meg som designer. Takk!
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Oversatt av Hilde Tindlund - Road Rash

Materialer


Scheepjes Namaste 100 g - 85 m (50 % jomfru-ull, 50 % akryl)
614 Warrior x 5 nøster
Heklenål 7mm
Nål til å feste endene

Heklefasthet


11 st x 6 rader = 10 cm etter blokkig

Mål


Ca 15 5cm x 70 cm

Forkortelser


beg begynnelsen
lm luftmasker
m maske(r)
lmb luftmaskebue(r)
1-lmb luftmaskebue med 1 luftmaske
3-lmb luftmaskebue med 3 luftmasker
4-lmb luftmaskebue med 3 luftmasker
RS rettsiden
VS vrangsiden
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Maskebeskrivelsest (stav): kast, stikk nålen i i angitt m, kast, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger.
rstB (relieffstav bakfra): kast, stikk nålen in rundt selve staven fra vrangsiden mot rettsiden tilbake mot vrangsiden, kast, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger.
rstF (relieffstav forfra): kast, stikk nålen in rundt selve staven fra rettsiden mot vrangsiden tilbake mot rettsiden, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger.
rdbstF (relieffdobbeltstav forfra): 2 kast, stikk nålen in rundt selve staven fra rettsiden mot vrangsiden tilbake mot rettsiden, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 3 ganger.
rdbstF2sm (2 relieffdobbeltstaver forfra sammen): *2 kast, stikk nålen in rundt selve staven fra rettsiden mot vrangsiden tilbake mot rettsiden, dra opp en løkke, [kast, dra gjennom 2 løkker på nålen] 2 ganger* 2 ganger, kast, dra gjennom 3 løkker på nålen.
rdbst3sm (3 relieffdobbeltstaver forfra sammen): *2 kast, stikk nålen in rundt selve staven fra rettsiden mot vrangsiden tilbake mot rettsiden, dra opp en løkke, [kast, dra gjennom 2 løkker på nålen] 2 ganger* 3 ganger, kast, dra gjennom 4 løkker på nålen.
fm (fastmaske): stikk nålen i i angitt m, kast, dra opp en løkke, kast og dra gjennom begge løkkene på nålen.
kjm (kjedemaske): stikk nålen in i angitt m, kast, dra opp en løkke og dra den gjennom løkken på nålen.

INSTRUKSJONER


Kjøp reklamefri, utskriftsvennlig PDF-fil med skriftlige instruksjoner og framgangsmåten vist i bilder HER på Ravelry og HER på Etsy. PDF-filen inneholder også DIAGRAM for sjalet!

Rad 1 RS: Start med magisk sirkel, 3 lm (teller ikke som m herfra og ut), 3 st i ringen, stram til ringen, snu – 3 st
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 2 VS: 3 lm, st i første m, st i neste m, 3 st i siste m, snu – 5 st

Rad 3: 3 lm, st i første m, rstF rundt samme m, rstF rundt hver av de neste 3 m, st i siste m, snu – 6 m
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 4: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 5 m, 2 st i siste 3-lmb, snu – 8 m
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 5: 4 lm (teller som første st + 1-lmb herfra og ut), st i første m, hopp over de neste 3 m på forrige rad, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 3 st, 6 rdbstF, 1 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 6: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 6 m, st i neste m, 1 lm, (st, 1 lm, st) i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 4 st, 6 rstB, 2 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 7: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over neste lmb, st i neste m] to ganger, rstF rundt hver av de neste 6 m, st i siste m, snu – 5 st, 6 rstF, 3 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 8: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 6 m, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste m, (st, 1 lm, st) i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 4 st, 6 rstB, 1 fm, 2 3-lmb, 1 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 9: 3 lm, 2 st i første m, st i neste lmb, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 8 st, 6 rdbstF, 3 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 10: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 6 m, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, rstB rundt hver av de 3 neste m, 2 st i siste lmb, snu – 5 st, 9 rstB, 1 fm, 2 3-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 11: 4 lm, st i første m, rstF rundt hver av de neste 4 m, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, rstF rundt hver av de neste 6 m, st i siste m, snu – 7 st, 10 rstF, 4 1-lmb 

Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 12: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 6 m, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, rstB rundt hver av de neste 4 m, st i neste m, 1 lm, (st, 1 lm, st) i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 6 st, 10 rstB, 1 fm, 2 3-lmb, 2 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 13: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over lmb, st i neste m] to ganger, hopp over 2 m, rdbstF rundt hver av de neste 2 m, rdbstF rundt hver av de 2 m du hoppet over, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 9 st, 10 rdbstF, 6 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 14: 3 lm, st i første m, rstB rundt hver av de neste 6 m, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, rstB rundt hver av de neste 4 m, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, 3 st i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 7 st, 10 rstB, 2 fm, 4 3-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com
 
Gjentagelse av mønster

Rad 15 RS: 4 lm (teller ikke som m herfra ot til slutten av gjentagelsen av mønsteret), st i første m, st i hver m fram til neste 3-lmb, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 4rstF, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 6 rstF, st i siste m, snu – 11 st, 10 rstF, 6 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 16 VS: 3 lm, st i første m, 6 rstB, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st an lmb, st i neste m, 4 rstB, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, st i hver m ut raden, 2 st i siste 4-lmb, snu – 9 st, 10 rstB, 2 fm, 4 3-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 17: 4 lm, st i første m, st i hver m fram til neste 3-lmb, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 2 m, rdbstF rundt hver av de neste 2 m, rdbstF rundt hver av de 2 m du hoppet over, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 13 st, 10 rdbstF, 6 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 18: 3 lm, st i første m, 6 rstB, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, 4 rstB, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, st i hver m ut raden, 2 st i siste 4-lmb, snu – 11 st, 10 rstB, 2 fm, 4 3-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com
Slutt gjentagelse av mønster

Rad 19-66: Gjenta rad 15-18 12 ganger til (det skal nå være 16 ”flettinger” total i fletten) – 59 st, 10 rstB, 2 fm, 4 3-lmb.

Rad 67 RS: 4 lm (teller som første st o 1-lmb herfra og ut), st i første m, [1 lm, hopp over neste st, st i neste m] fram til neste 3-lmb, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 4 rstF, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 6 rstF, st i siste m, snu – 37 st, 10 rstF, 34 1-lmb

Rad 68 VS: 3 lm, st i første m, 6 rstB, st i neste m, 3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m, 4 rstB, st i neste m, [3 lm, hopp over neste lmb og m, fm i neste lmb, 3 lm, hopp over neste st og lmb, st i neste m] fram til siste lmb, 1 lm, (st, 1 lm, st) i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 16 st, 10 rstB, 11 fm, 22 3-lmb, 2 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 69: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over lmb, st i neste m] to ganger, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, hopp over 2 m, rdbstF rundt hver av de neste 2 m, rdbstF rundt hver av de 2 m du hoppet over, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 39 st, 10 rdbstF, 36 1-lmb

Rad 70: Som rad 68 men hekle siste st i reptisjonen i tredje lm på beg av forrige rad, 1 lm, st i samme lm, snu – 16 st, 10 rstB, 12 fm, 24 3-lmb, 1 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 71: 4 lm, st første st, 1 lm, hopp over lmb, st i neste m, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, 4 rstF, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 6 rstF, st i siste m, snu – 41 st, 10 rstF, 38 1-lmb

Rad 72: Som rad 68 med repetisjon fram til det gjenstår 2 st og 2 1-lmb, 1 lm, hopp over lmb, st i neste st, 1 lm, (st, 1 lm, st) i tredje lm på beg av forrige rad, snu – 18 st, 10 rstB, 12 fm, 24 3-lmb, 3 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 73: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over lmb, st i neste m] tre ganger, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, hopp over 2 m, rdbstF rundt hver av de neste 2 m, rdbstF rundt hver av de 2 m du hoppet over, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 43 st, 10 rdbstF, 40 1-lmb

Rad 74: Som rad 68 - 18 st, 10 rstB, 13 fm, 26 3-lmb, 2 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 75: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over lmb, st i neste m] to ganger, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, 4 rstF, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, 6 rstF, st i siste m, snu – 45 st, 10 rstF, 42 1-lmb

Rad 76: Som rad 68 men hekle siste st i reptisjonen i tredje lm på beg av forrige rad, 1 lm, st i samme lm, snu – 18 st, 10 rstB, 14 fm, 28 3-lmb, 1 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 77: 4 lm, st første m, 1 lm, hopp over lmb, st i neste m, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, hopp over 2 m, rdbstF rundt hver av de neste 2 m, rdbstF rundt hver av de 2 m du hoppet over, st i neste m, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m, hopp over 3 m, rdbstF rundt hver av de 3 neste m, rdbstF rundt hver av de 3 m du nettopp hoppet over, st i siste m, snu – 47 st, 10 rdbstF, 44 1-lmb

Rad 78: Som rad 72 – 20 st, 10 rstB, 14 fm, 28 3-lmb, 3 1-lmb
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Rad 79: 4 lm, st i første m, [1 lm, hopp over lmb, st i neste m] tre ganger, *[1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste m* fram til første rstB, 1 lm, [rdbstF2tog over neste 2 m] to ganger, 1 lm, st i neste st, [1 lm, st i neste lmb] to ganger, 1 lm, st i neste st, 2 lm, [rdbstF3tog over neste 3 m] to ganger, 2 lm, ss i siste m. 
Living Lagom sjal: Gratis Hekleoppskrift (Norsk)_www.lillabjorncrochet.com

Avslutt, og fest endene.
Blokk sjalet til oppgitte mål.

Kjøp reklamefri, utskriftsvennlig PDF-fil med skriftlige instruksjoner og framgangsmåten vist i bilder HER på Ravelry og HER på Etsy. PDF-filen inneholder også DIAGRAM for sjalet!
 
Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.