Grinda MAL: Del 3 (Svenska)
En originaldesign av LillaBjörnCrochet (TatsianaKupryianchyk). Copyright 2014-2018. Alla rättigheter förbehålls. Detta mönster är endast för personligt bruk. Det får inte säljas, delas, publiceras (on-line eller off-line), distribueraseller översättas utan tillstånd. Inte heller redigeras på något sätt, helt eller delvis. Vänligen kreditera mig som designer. Tack!


Översatt av Ann-Charlott Carsbrant

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.


DEL 3


Mått (efter Del 3, blockad): ca 131 cm bred och 60 cm hög
Garnåtgång: ca 104-106 g (Del 1 + Del 2 + Del 3)

Varv 36. Som varv 18. {72 st och 71 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 37. Som varv 19. {28 st, 23 fm, 4 1-lmb och 46 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 38. 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x3, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] till 1 st kvar före mitten, 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] till 3 st kvar, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. {76 st och 75 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 39. 4lm, 1st i samma st, 1 spetsbåge,
[1 spetsbåge, 1lm, 1st i nästa st, *1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x 3, 1lm, hö lm, 1st i nästa st] till mitten, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st i nästa st,
[1lm, hö lm, 1st i nästa st, *1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x3, 1lm, 1st i nästa st, 1 spetsbåge] till 3 st kvar, 1 spetsbåge, 1lm, ytterligare en st i sista st, vänd. {9 grupper med 7 st, 22 st, 10 fm, 20 1-lmb och 20 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 40. 4lm, 1st i samma st, 1lm, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, 1lm, 1st i nästa st,
[*1lm, 1st i nästa lmb* x2, 1lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 7st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st] till 1 st före mitten,
1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st i nästa st,
[1lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 7st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, *1lm, 1st i nästa lmb* x2] x9,
1lm, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, ytterligare 1st i sista st, vänd. {9 grupper med 11 st, 26 st och 34 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 41. 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1 spetsbåge,
[1 spetsbåge, 10st] till 2st kvar före mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, 1st i nästa st,
[10st, 1 spetsbåge] till 5 st kvar,
1 spetsbåge, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, ytterligare en st i sista st, vänd. {9 grupper med 11 st, 8 st, 10 fm, 6 1-lmb och 20 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 42. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x3, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st,
Upprepa: [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i varje av de följande 11m] x9,
Mitten: [1lm, 1st i nästa st] x3, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x3,
Upprepa: [1lm, 1st i varje av de följande 11m, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb] x9,
Slutet: 1lm, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, [1lm, 1st i nästa st] x4, 1lm, ytterligare 1st i sista st, vänd. {9 grupper med 11 st, 30 st, 38 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 43. Början: 4lm, 1st i samma st, 1lm, 1st i nästa st, 3 spetsbågar,
Upprepa: [1lm, hö 1 st, 7st, 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, 1 spetsbåge] x9,
Mitten: 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1 spetsbåge,
Upprepa: x9,
Slutet: 2 spetsbågar, 1lm, 1st i sista st, 1lm, ytterligare en st i sista st, vänd. {9 grupper med 7 st, 26 st, 22 1-lmb, 24 3-lmb och 12 fm per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 44. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x2, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x3,
Upprepa: *[1lm, hö 1 lm/st, 1st i nästa st] x5, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st* x9,
Mitten: [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x3, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, 1lm, 1st i nästa st,
Upprepa: x9,
Slutet: [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i st] x2, [1lm, 1st i st] x2, 1lm, ytterligare 1st i sista st, vänd. {88 st och 87 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 45. Som varv 6. {32 st, 29 fm, 2 1-lmb och 58 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten}
Varv 46. Som varv 7. {92 st och 91 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}
Varv 47. Som varv 33. {94 st och 93 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}
Varv 48. Som varv 16. {191 st per sida, 2-lmb i mitten}
Varv 49. Som varv 17. {190 rstF och 5 st per sida, 2-lmb i mitten}

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.


Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.