Grinda MAL: Del 5 (Svenska)
En originaldesign av LillaBjörnCrochet (TatsianaKupryianchyk). Copyright 2014-2018. Alla rättigheter förbehålls. Detta mönster är endast för personligt bruk. Det får inte säljas, delas, publiceras (on-line eller off-line), distribueraseller översättas utan tillstånd. Inte heller redigeras på något sätt, helt eller delvis. Vänligen kreditera mig som designer. Tack! 

Översatt av Ann-Charlott Carsbrant

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

DEL 5 – Kant 


Mått: Höjden på kanten blir ca 5cm
Garnåtgång: ca 290-295 g (utökat mönster + kant)

Varv 66. 4lm, 1pc i samma st, 3lm, hö 2 m, 1fm i nästa st, [3lm, hö 2 m, 1pc i nästa st, 3lm, hö 2 m, 1fm i nästa st] till 3m kvar före mitten, 3lm, hö 3 m, 1pc i mitten, 3lm, hö 3 m, 1fm i nästa st, [3lm, hö 2 m, 1pc i nästa st, 3lm, hö 2 m, 1fm i nästa st] till 3 st kvar, 3lm, hö 2 m, (1pc, 1lm, 1st) i sista st, vänd. {43 pc, 43 fm, 1st, 1 1-lmb och 86 3-lmb per sida, 1 pc i mitten}
Antal maskor med utökning: 51 pc, 51 fm, 1st, 1 1-lmb och 102 3-lmb per sida, 1 pc i mitten.

Varv 67. 4lm, 1st i samma st, [3lm, 1fm i nästa pc, 3lm, 1st i nästa fm] till sista lmb före mitten, 3lm, Vm i pc i mitten, [3lm, 1st i nästa fm, 3lm, 1fm i nästa pc] till slutet, 3lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. {46 st, 43 fm, 1 1-lmb och 88 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Varv 68. 4lm, 1st i samma st, 1lm, 1st i nästa st, 2lm, 1st i nästa fm, 3lm, 1fm i nästa st, [3lm, 1st i nästa fm, 3lm, 1fm i nästa st] till sista 3-lmb före mitten, 3lm, (1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st) i mitten, hö nästa st, [3lm, 1fm i nästa st, 3lm, 1st i nästa fm] till sista 2 st, 2lm, 1st i nästa st, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. {46 st, 42 fm, 2 1-lmb och 87 3-lmb, (1st, 1lm, 1st, 1lm, 1 st) i mitten}

Varv 69. 4lm, 1picot, 1st i samma st, 3lm, hö nästa lmb+st+lmb, 1fm i nästa st, [3lm, (1st, 1picot, 1st) i nästa st, 3lm, 1fm i nästa fm] till sista 3-lmb före mitten, 3lm, 1st i nästa st, 1picot, 1lm, (1st, 1picot, 1st) i nästa st, 1lm, 1picot, 1st i nästa st, [3lm, 1fm i nästa fm, 3lm, (1st, 1picot, 1st) i nästa st] till 3 st kvat, 3lm, 1fm i nästa st, 3lm, (1st, 1picot, 1st) i sista st. Klipp av och fäst alla trådar. Blocka sjalen till angivna mått.


Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.