Grinda MAL: 1. Část (čeština)
Autorský model od Lilla Björn Crochet Design (Tatsiany Kupryianchyk). Copyright 2014-2018.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod je určen pouze pro osobní potřebu. Nelze jej prodávat, sdílet, publikovat (v tištěné ani v elektronické podobě), jakkoli šířit, upravovat či překládat bez výslovného svolení autorky – to se týká celého návodu i jeho dílčích částí. Vždy mne, prosím, kontaktujte . Děkuji!

Do češtiny přeložila Hana Drozdová (www.zapleteno.cz )

Koupit PDF připravený k tisku se všemi častí (kompletní návod šátku) ZDE na Ravelry a ZDE na Etsy.Materiál: 


příze Whirl nebo Woolly Whirl od firmy Scheepjes – 1 klubko. (225 g/7,94 oz., 1000 m/1094 yds)
Skupina přízí dle síly:Fingering (14 wpi)

!! Upozornění:
Šátek je z asi 210 g příze Whirl. Pro jistotu si můžete navíc pořídit 1 klubíčko příze Whirlette od Scheepjes v odpovídající barvě. Zbytek můžete využít na rozšíření šátku (popis je uveden v návodu) nebo udělat třásně.

Náhradní příze: 3 klubíčka příze Whirlette od Scheepjes.

Háček č.3/3,25 nebo velikosti potřebné k uháčkování odpovídajícího zkušebního vzorku.
Nůžky, jehla na zašití konců.

Zkušební vzorek: prvních 6. řad trojúhelníku = asi 5 cm na výšku.

Rozměry: výsledné rozměry vašeho šátku závisí na použité přízi i síle háčku a mohou se lišit podle toho, jak moc utahujete. Můj šátek měří asi 180 cm na šířku a asi 85 cm na výšku. Rozšířený šátek je široký 208 cm a vysoký 95 cm.

Použité zkratky a vzory:


řo – řetízkové oko
oblouček – mezera mezi oky tvořená 1 nebo více řetízkovými oky
KS (krátký sloupek) – háček vpíchneme do označeného oka, nabereme a protáhneme přízi, opět nabereme přízi a protáhneme ji oběma smyčkami na háčku.
DS (dlouhý sloupek) – nahodíme, háček vpíchneme do označeného oka, nabereme a protáhneme přízi, *opět nabereme přízi a protáhneme ji 2 smyčkami na háčku* - 2x.
PRDS (přední reliéfní dlouhý sloupek) – nahodíme, háček vpíchneme zepředu dozadu vedle označeného sloupku, podebereme jej a háček vysuneme na přední stranu, nabereme a protáhneme přízi (= smyčka na přední straně), *opět nabereme přízi a protáhneme ji 2 smyčkami na háčku* - 2x.
PC (popcorn) – *nahodíme, háček vpíchneme do označeného oka, nabereme a protáhneme přízi, [opět nabereme přízi a protáhneme ji 2 smyčkami na háčku] - 2x* - 5x do stejného oka, pak sejmeme

[…] [postup uvedený v závorkách opakujeme] číslovka udává počet opakování

Zvláštní oka:

V-oko – (1 DS, 2 řo, 1 DS) do stejného obloučku
“krajkové oko” – 3 řo, vynecháme následující oblouček a DS, 1 KS do dalšího obloučku, 3 řo, vynecháme následující DS a oblouček , 1 DS do dalšího DS
pikotka – 3 řo/4 řo, 1 pevné oko vpíchnuté pod 1. řo.

Poznámky:

  • šátek Grinda háčkujeme v řadách
  • je vhodné označit si pro snazší orientaci středový oblouček ze 2 řo (= cíp); značku během práce posouváme do nové řady
  • na začátku každé řady háčkujeme 4 řo, která počítáme jako 1. DS + 1 řo; každou řadu tedy končíme do 3. řo ze začátku řady.

NÁVOD

1. ČÁST

Rozměry (po vypnutí): asi 42 cm na šířku a 18 cm na výšku
Spotřeba je asi 12 g příze.

1. řada Uděláme stahovací smyčku (tzv. Magický kroužek), pak 4 řo (počítáme jako 1. DS a 1 řo – viz výše), (1 DS, 2 řo, 1 DS, 1 řo, 1 DS) do stahovací smyčky, smyčku utáhneme, práci otočíme. (4 DS, mezi nimi 2x po 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

2. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, 1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka, 1 řo, do cípu uháčkujeme V-oko, pak 1 řo, 1 DS do dalšího oka, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka (= 3. řo z počátečních 4 řo – viz výše), otočíme. (na každé straně máme 4 DS a mezi nimi 3x po 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

3. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, [1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka] – až k cípu, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až k poslednímu oku, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 6 DS a mezi nimi 5x po 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

4. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, 1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka, 1 krajkové oko, 1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do následujícího oka, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, 1 krajkové oko, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 6 DS, 1 KS, 4x 1 řo a 2 obloučky ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

5. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, [1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka] - 2x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku] - 2x, [1 řo, 1 DS do následujícího oka] - 3x, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do následujícího oka] - 3x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku] - 2x, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 10 DS a 9x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

6. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, až k cípu háčkujeme krajková oka, pak 1 řo, do cípu V-oko, 1 řo, 1 DS do dalšího oka, pak krajková oka až do konce řady, 1 řo, ještě 1 DS do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 6 DS, 3 KS, 2x 1 řo a 6 obloučků ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)
V tuto chvíli měří trojúhelník na výšku asi 5 cm.

7. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, 1 řo, 1 DS do dalšího oka, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až po 1 DS před cípem, 1 řo, 1 DS do následujícího oka, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího DS] – až k poslednímu oku, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 14 DS a 13x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

8. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, [1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka] - 2x, krajková oka až po 2 DS před cípem, [1 řo, oblouček vynecháme, 1 DS do dalšího oka] - 2x, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 3x, krajková oka až po poslední 2 DS v řadě, 1 řo, 1 DS do dalšího oka, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 10 DS, 3 KS, 6x 1 řo a obloučků ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

9. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 3x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až po 3 DS před cípem, [1 řo, 1 DS do následujícího oka] - 3x, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do následujícího oka] - 4x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až po poslední 3 DS v řadě, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 18 DS a 17x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

10. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, 1 řo, 1 DS do dalšího oka, krajková oka až po 1 DS před cípem, 1 řo, 1 DS do následujícího oka, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, krajková oka až po poslední 1 DS v řadě, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 10 DS, 5 KS, 4x 1 řo a 10 obloučků ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo )

11. řada 4 řo, 1 DS do téhož oka, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až po 2 DS před cípem, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 2x, 1 řo, do cípu V-oko, [1 řo, 1 DS do dalšího oka] - 3x, [1 řo, 1 DS do následujícího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího obloučku, 1 řo, 1 DS do dalšího oka] – až po poslední 2 DS v řadě, 1 řo, 1 DS do dalšího oka, 1 řo, (1 DS, 1 řo, 1 DS) do posledního oka, otočíme. (na každé straně máme 22 DS a 21x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

12. řada háčkujeme stejně jako 6. řadu (na každé straně máme 10 DS, 7 KS, 2x 1 řo a 14 obloučků ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

13. řada háčkujeme stejně jako 7. řadu (na každé straně máme 26 DS a 25x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

14. řada háčkujeme stejně jako 8. řadu (na každé straně máme 14 DS, 7 KS, 6x 1 řo a 14 obloučků ze 3 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

15. řada háčkujeme stejně jako 9. řadu (na každé straně máme 30 DS a 29x 1 řo, v cípu oblouček ze 2 řo)

16. řada - líc. 3 řo (počítáme jako 1. DS), 2 DS do téhož oka, [1 DS do následujícího obloučku, 1 DS do následujícího oka] – až k cípu, (2 DS, 2 řo, 2 DS) do cípu, [1 DS do dalšího oka, 1 DS do dalšího obloučku] – až do konce řady, 3 další DS do posledního obloučku, otočíme. (na každé straně máme 63 DS, v cípu oblouček ze 2 řo)

17. řada - rub. 3 řo (počítáme jako 1. DS), 2 DS do téhož oka, 1 PRDS kolem každého oka až k cípu, (2 DS, 2 řo, 2 DS) do cípu, 1 PRDS kolem každého oka až k poslednímu obloučku ze 3 řo, 3 DS do posledního obloučku, otočíme. (na každé straně máme 67 ok, v cípu oblouček ze 2 řo)

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.
Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.