Grinda MAL: Del 3 (Norsk)
Et originalt Lilla Björn Crochet Design (Tatsiana Kupryianchyk). Copyright 2014-1018
Alle rettigheter forbeholdt. Denne oppskriften er kun for personlig bruk. Den kan ikke selges, deles, publiseres (online eller off-line), oversettes uten tillatelse, eller endres på noen som helst måte.Vennligst krediter meg som designer. Takk!

Oversatt av Hilde Tindlund (RoadRush)

Kjøp en ferdig-trykt pdf med ALLE deler (komplett sjal mønster) HER på Ravelry og HER på Etsy.

PART 3


Størrelse (etterdel 3, strukket/blokket): ca 131cm i vidden, 60cm i høyden
Ca 104-106g garnbrukt (del 1 + del 2 + del 3)

Rad 36. Som rad 18. (72 st og 71 lm-buer med 1 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 37. Som rad 19. (28 st, 23 fm, 4 lm-buer med 1 lm og 46 lm-buer med 3 lm, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 38. 4 lm, 1 st i samme m, [1 lm, 1 st i neste m] x3, [1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste m] til en st igjen før hjørnet, 1 lm, 1 st i neste m, 1 lm, V-m i hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x2, [1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste m] til 3 st left, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, (1 st, 1 lm, 1 st) i siste m, snu. (76 st og 75 lm-buer med 1 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 39. 4 lm, 1 st i samme m, 1 blonde-m,
[1 blonde-m, 1 lm, 1 st i neste m, *1 st i neste lm-bue, 1 st i neste m* x 3, 1 lm, hopp over lm-bue, 1 st i neste m] til hjørnet, 1 lm, V-m i hjørnet, 1 lm, 1 st i neste m,
[1 lm, hopp over lm-bue, 1 st i neste m, *1 st i neste lm-bue, 1 st i neste m* x3, 1 lm, 1 st i neste m, 1 blonde-m] til tre st igjen, 1 blonde-m, 1 lm, en st til i siste m, snu. (9 grupper med 7 st, 22 st, 10 fm, 20 lm-buer med 1 lm og 20 lm-buer med 3 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 40. 4 lm, 1 st i samme m, 1 lm, 1 st i neste m, [1 lm, 1 st i neste lm-bue] x2, 1 lm, 1 st i neste m,
[*1 lm, 1 st i neste lm-bue* x2, 1 lm, 1 st i neste m, 1 st i neste lm-bue, 7 st, 1 st i neste lm-bue, 1 st i neste m] til en st før hjørnet,
1 lm, 1 st i neste m, 1 lm, V-m i hjørnet, 1 lm, 1 st i neste m,
[1 lm, 1 st i neste m, 1 st i neste lm-bue, 7 st, 1 st i neste lm-bue, 1 st i neste m, *1 lm, 1 st i neste lm-bue* x2] x9,
1 lm, 1 st i neste m, [1 lm, 1 st i neste lm-bue] x2, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, en st til i siste m, snu. (9 grupper med 11 st, 26 st og 34 lm-buer med 1 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 41. 4 lm, 1 st i samme m, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 blonde-m,
[1 blonde-m, 10 st] til to st igjen før hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, V-m i hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, 1 st i neste m,
[10 st, 1 blonde-m] til 5 st igjen,
1 blonde-m, [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, en st til i siste m, snu. (9 grupper med 11 st, 8 st, 10 fm, 6 lm-buer med 1 lm og 20 lm-buer med 3 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 42. Begynnelsen: 4 lm, 1 st i samme m, [1 lm, 1 st i neste m] x3, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste m,
Repetisjon: [1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i hver av de neste 11 st] x9,
Hjørnet: [1 lm, 1 st i neste m] x3, 1 lm, V-m i hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x3,
Repetisjon: [1 lm, 1 st i hver av de neste 11 st, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue] x9,
Slutten: 1 lm, 1 st i neste m, [1 lm, 1 st i neste lm-bue] x2, [1 lm, 1 st i neste m] x4, 1 lm, en st til i siste m, snu. (9 grupper med 11 st, 30 st, 38 lm-buer med 1 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 43. Begynnelsen: 4 lm, 1 st i samme m, 1 lm, 1 st i neste m, 3 blonde-m,
Repetisjon: [1 lm, hopp over 1 m, 7 st, 1 lm, hopp over 1 m, 1 st i neste m, blonde-m] x9,
Hjørnet: 1 lm, 1 st i neste m, 1 lm, V-m i hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x2, blonde-m,
Repetisjon: x9,
Slutten: 2 blonde-m, 1 lm, 1 st i siste m, 1 lm, en st til i siste m, snu. (9 grupper med 7 st, 26 st, 22 lm-buer med 1 lm, 24 lm-buer med 3 lm og 12 fm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 44. Begynnelsen: 4 lm, 1 st i samme m, [1 lm, 1 st i neste m] x2, [1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste m] x3,
Repetisjon: *[1 lm, hopp over 1 lm-bue/m, 1 st i neste m] x5, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste m* x9,
Hjørnet: [1 lm, 1 st i neste m] x2, 1 lm, V-m i hjørnet, [1 lm, 1 st i neste m] x3, [1 lm, 1 st i neste lm-bue] x2, 1 lm, 1 st i neste m,
Repetisjon: x9,
Slutten: [1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i neste lm-bue, 1 lm, 1 st i st] x2, [1 lm, 1 st i st] x2, 1 lm, en st til i siste m, snu. (88 st og 87 lm-buer med 1 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 45. Som rad 6
Rad 46. Som rad 7
Rad 47. Som rad 33
Rad 48. Som rad 16 (191 st på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)
Rad 49. Som rad 17 (195 m på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Kjøp en ferdig-trykt pdf med ALLE deler (komplett sjal mønster) HER på Ravelry og HER på Etsy.
 
Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.