Grinda MAL: Del 4 (Svenska)
En originaldesign av LillaBjörnCrochet (TatsianaKupryianchyk). Copyright 2014-2018. Alla rättigheter förbehålls. Detta mönster är endast för personligt bruk. Det får inte säljas, delas, publiceras (on-line eller off-line), distribueraseller översättas utan tillstånd. Inte heller redigeras på något sätt, helt eller delvis. Vänligen kreditera mig som designer. Tack!


Översatt av Ann-Charlott Carsbrant

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.


DEL 4


Mått (efter Del 2, blockad): ca 168 cm bred och 78 cm hög
Garnåtgång: ca 180-185 g (Del 1 + Del 2 + Del 3 + Del 4)

Varv 50. Som varv 18.
Varv 51. Som varv 6.
Varv 52. Som varv 7.

Varv 53. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x2,
Upprepa: [1 spetsbåge, *1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x3, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, *1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x3] x10,
Mitten: 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2,
Upprepa: [*1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x3, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, *1st i nästa lmb, 1st i nästa st* x3, 1 spetsbåge] x10,
Slutet: [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 54. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x3, 1lm, 1st i nästa lmb,
Upprepa: [1lm, 2st i nästa lmb, 1st i varje av de följande 3 st, 1lm, hö 1 st, 1st i varje av de följande 3 st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de följande 3 st, 1lm, hö 1 st, 1st i varje av de följande 3 m, 2st i nästa lmb] x10 (sista st görs i m efter lmb),
Mitten: 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st i nästa st,
Upprepa: x10 första st i m före lmb och de sista 2st i samma lmb,
Slutet: 1lm, 1st i nästa lmb, [1lm, 1st i nästa st] x4, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 55. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x5,
Upprepa: [1lm, 5st, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, 1lm, hö 1 st, 3st, 1lm, hö 1 st, 1st, 1lm, hö lm, 5st] x10,
Mitten: [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2,
Upprepa: x10,
Slutet: [1lm, 1st i nästa st] x6, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 56. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x6,
Upprepa: [1lm, 5st, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, 3lm, hö lm+nästa st, 1fm i nästa st, ch3, hö nästa st+lmb, 1st i nästa st, 1lm, hö lm, 5st] x10,
Mitten: 1 spetsbåge, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st i nästa st, 1 spetsbåge, 4st, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, 3lm, hö nästa lm+st, 1fm i nästa st, 3lm, hö nästa st+lm, 1st i nästa st, 1lm, hö lm, 5st,
Upprepa: x9
Slutet: [1lm, 1st i nästa st] x7, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 57. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x8, 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, 1st i varje av de 2 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, 1lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st,
Upprepa: [3lm, hö 2 st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, *1lm, 1st i nästa lmb* x2, 1lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st] x9,
Mitten: 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, 1lm, 1st i nästa st, 1lm, hö 1 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb] x2, 1lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st,
Upprepa: x9
Slutet: 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa st] x8, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 58. Början: 4lm, 1st i samma st, 3 spetsbågar 1lm, 1st i nästa st, 1lm, hö 1 st, 1st i varje av de 3 följade st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st,
Upprepa: [3lm, hö 2 st, 1fm i nästa lmb, 3lm, 1st i nästa fm, 3lm, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, 1lm, hö lmb, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb 1st i varje av de 3 följande st] x9,
Mitten: 3lm, hö 2 m, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö nästa st+lmb, 1st i nästa st, 1 spetsbåge, 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1 spetsbåge, 3lm, hö nästa lmb+st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i nästa st, 1lm, hö lmb, 1st i nästa st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st,
Upprepa: x9
Slutet: [1lm, hö 1 st/lmb, 1st i nästa st] x2, 3 spetsbågar, 1lm, ytterligare 1 st i sista st, vänd.

Varv 59. Början: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb] x3, [1lm, 1st i nästa st] x3,
Upprepa: [1lm, hö 1 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st, 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, *1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st* x2] x10,
Mitten: [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x3, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x2,
Upprepa: x9
Slutet: 1lm, hö 1 st, 1st i varje av de 3 följande st, 1st i nästa lmb, 1st i varje av de 3 följande st, 1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa st] x2, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x3, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd.

Varv 60. Början: 4lm, 1st i samma st, 4 spetsbågar, 3lm, hö lmb+st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i nästa st,
Upprepa: [1st i varje av de 2 följande st, 3lm, hö 2 st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 1 st+lmb, 1st i nästa st, 3lm, hö lmb+st+lmb, 1fm i nästa st, 3lm, hö lmb+st+lmb, 1st i nästa st, 3lm, hö lmb+1 st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i nästa st] x9,
Mitten: 1st i varje av de 2 föjande st, 3lm, hö 2 st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö st+lmb, 1st i nästa st, 2 spetsbågar, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x3, 2 spetsbågar, 3lm, hö lmb+st, fm i nästa lmb, 3lm, hö 2 st, 1st i nästa st,
Upprepa: x9,
Slutet: 1st i varje av de 2 följande m, 3lm, hö 2 st, fm i nästa lmb, 3lm, hö st+lmb, 1st i nästa st, 4 spetsbågar, 1lm, ytterligare 1st i sista st.

Varv 61. Början: 4lm, 1st i samma st, 1lm, 1st i nästa st, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x5,
Upprepa: [1lm, hö 1 st, 1st i nästa st, *1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st* x3] x10,
Mitten: [1lm, 1st i nästa st] x3, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x4, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x3,
Upprepa: x10,
Slutet: [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, hö lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd.

Varv 62. Som varv 8.
Varv 63. Som varv 9.
Varv 64. Som varv 16. {255 st per sida, 2-lmb i mitten}
Varv 65. Som varv 17. {259 st per sida, 2-lmb i mitten}

Utökning (extra) – garnåtgång ca 265-270 g totalt
Mått efter utökning: ca 198 cm bred och 90 cm hög

Upprepa varv 18-25

Nästa varv: 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1st i nästa st] x3, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] till 1 st kvar före mitten, 1lm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1st i nästa st] x2, [1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa lmb, 1lm, 1st i nästa st] till 3 st kvar, [1lm, 1st i nästa st] x2, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. {148 st och 147 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten}

Upprepa varv 33-35

Efter varv 34: 303 m per sida och 2-lmb i mitten.
Efter varv 35: 307 m per sida och 2-lmb i mitten.

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.


Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.