Grinda MAL: Del 5 (Norsk)
Et originalt Lilla Björn Crochet Design (Tatsiana Kupryianchyk). Copyright 2014-1018
Alle rettigheter forbeholdt. Denne oppskriften er kun for personlig bruk. Den kan ikke selges, deles, publiseres (online eller off-line), oversettes uten tillatelse, eller endres på noen som helst måte.Vennligst krediter meg som designer. Takk! 

Oversatt av Hilde Tindlund (RoadRush)

Kjøp en ferdig-trykt pdf med ALLE deler (komplett sjal mønster) HER på Ravelry og HER på Etsy.

DEL 5 – Kant


Størrelse: Høyden på borden er ca 5 cm
Ca 290-295g garn bruke (utvidetsjal + kant)

Rad 66. 4 lm, 1 pc-m i samme m, 3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i neste m, [3 lm, hopp over 2 m, 1 pc-m i neste m, 3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i neste m] til 3 m igjen før hjørnet, 3 lm, hopp over 3 m, 1 pc-m i hjørnet, 3 lm, hopp over 3 m, 1 fm i neste m, [3 lm, hopp over 2 m, 1 pc-m i neste m, 3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i neste m] til tre st igjen, 3 lm, hopp over 2 m, (1 pc-m, 1 lm, 1 st) i siste m, snu. (43 pc, 43 fm, 1 st, 1 lm-bue med 1 lm og 86 lm-buer med 3 lm på hver side, 1 pc-m i hjørnet)
(Maskeantall ved bruk av utvidelsen: 51 pc, 51 fm, 1 st, 1 lm-bue med 1 lm og 102 lm-buer med 3 lm på hver side, 1 pc-m i hjørnet.

Rad 67. 4 lm, 1 st i samme m, [3 lm, 1 fm i neste pc-m, 3 lm, 1 st i neste fm] til sistelm-bue før hjørnet, 3 lm, V-m i pc-m i hjørnet, [3 lm, 1 st i neste fm, 3 lm, 1 fm i neste pc-m] til slutten, 3 lm, (1 st, 1 lm, 1 st) i siste m, snu. (46 st, 43 fm, 1 lm-bue med 1 lm og 88 lm-buer med 3 lm på hver side, lm-bue med 2 lm i hjørnet)

Rad 68. 4 lm, 1 st i samme m, 1 lm, 1 st i neste m, 2 lm, 1 st i neste fm, 3 lm, 1 fm i neste st, [3 lm, 1 st i neste fm, 3 lm, 1 fm i neste st] til siste lm-bue med 3 lm før hjørnet, 3 lm, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i hjørnet, hopp over neste st, [3 lm, 1 fm i neste st, 3 lm, 1 st i neste fm] til siste 2 st, 2 lm, 1 st i neste m, 1 lm, (1 st, 1 lm, 1 st) i siste m, snu. (46 st, 42 fm, 2 lm-buer med 1 lm og 87 lm-buer med 3 lm, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st) i hjørnet.

Rad 69. 4 lm, 1 picot, 1 st i samme m, 3 lm, hopp over neste lm-bue + st + lm-bue, 1 fm i neste st, [3 lm, (1 st, picot, 1 st) i neste st, 3 lm, 1 fm i neste fm] til siste lm-bue med 3 lm før hjørnet, 3 lm, 1 st i neste st, picot, 1 lm, (1 st, picot, 1 st) i neste st, 1 lm, picot, 1 st i neste m, [3 lm, 1 fm i neste fm, 3 lm, (1 st, picot, 1 st) i neste m] til tre st igjen, 3 lm, 1 fm i neste st, 3 lm, (1 st, picot, 1 st) i siste m. Avslutt og klipp garnet. Strekk/blokk sjalet til oppgitt mål.


Kjøp en ferdig-trykt pdf med ALLE deler (komplett sjal mønster) HER på Ravelry og HER på Etsy.
 
Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.
Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.