Water Lilly 12" Afghan Square - SvenskaEn originaldesign av LillaBjörnCrochet (TatsianaKupryianchyk). Copyright 2014-2019. Alla rättigheter förbehålls. Detta mönster är endast för personligt bruk. Det får inte säljas, delas, publiceras (on-line eller off-line), distribueraseller översättas utan tillstånd. Inte heller redigeras på något sätt, helt eller delvis. Vänligen kreditera mig som designer. Tack! 

Material:

  • Medium (4) (River Washed XL by Scheepjes) i en eller tre färger:
Garn A (färg 983 eller 984) 11 g/17 m
Garn B (färg 989 eller 992) 24 g/36 m
Garn C (färg 990 eller 982) 42 g/63 m
  • 5 mm virknål
  • sax, stoppnål att fästa garnändar med

Storlek: 30,5 cm

Förkortningar och maskförklaringar


m maska (or)
lm luftmaska (or)
lmb luftmaskbåge
RS rätsida
(…) (virkbeskrivning) så många gånger som anges
sm (smygmaska) – stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp en ögla och dra den
genom den första öglan på virknålen.
fm (fast maska) – stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp en ögla, omslag och
dra igenom båda öglorna på virknålen.
hst (halvstolpe) – omslag, stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp en ögla,
omslag och dra igenom alla tre öglorna på virknålen.
st (stolpe) – omslag, stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp en ögla, *omslag,
dra igenom 2 öglor* två gånger.
dst (dubbelstolpe) – två omslag, stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp en
ögla, *omslag, dra igenom 2 öglor* tre gånger.
2fm tills (2 fasta maskor tillsammans) – stick in virknålen i indikerad maska, omslag, dra upp
en ögla, stick in virknålen i nästa m, omslag och dra igenom, omslag och dra igenom alla 3
öglorna på virknålen.
2st tills (2 stolpar tillsammans) – *omslag, stick in virknålen i indikerad m, omslag, dra upp
en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor; upprepa från * en gång till, omslag och dra igenom
alla 3 öglorna på virknålen.
3st tills (3 stolpar tillsammans) – *omslag, stick in virknålen i indikerad m, omslag, dra upp
en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor; upprepa från * 2 gånger till, omslag och dra igenom
alla 4 öglorna på virknålen.
4st tills (4 stolpar tillsammans) – *omslag, stick in virknålen i indikerad m, omslag, dra upp
en ögla, omslag och dra igenom 2 öglor; * 3 gånger till i samma m, omslag och dra igenom
alla 5 öglorna på virknålen.
RBst (reliefstolpe bakifrån) – omslag, stick in virknålen från baksidan till framsidan till
baksidan runt indikerad maskas pelare, omslag, dra upp en ögla, *omslag, dra igenom 2
öglor; upprepa från * en gång till.


INSTRUKTIONER


Varv 1. Med garn A gör en magisk ring, 2 lm (räknas inte som en m), 12 st i ringen, dra
åt ringen, slut med sm i första st efter 2 lm – 12 st.

Varv 2. 3 lm och st i samma m (räknas som första 2st tills), 2 lm, *2st tills i nästa m, 2
lm; upprepa från * 10 gånger till, slut med sm i första st efter 3 lm – 12 2st
tills, 12 2‐lmb.

Varv 3. Första benet av den första 3st tills är 3 lm.

Sm i nästa 2‐lmb, *3st tills (i samma lmb, nästa 2st tills och nästa lmb), 3 lm;
upprepa från * 11 gånger till, slut med sm i första 3st tills – 12 3st tills, 12 3‐
lmb.

Varv 4. 1 lm (räknas inte som en m), *fm i 3st tills, (hst, st, 2 dst, st, hst) i nästa 3‐lmb,
ett blomblad klart; upprepa från * 11 gånger till, slut med sm i första fm efter
1 lm – 12 “blomblad”. Fäst och klipp garnet ifall du ska byta färg.

Varv 5. Fortsätt med garn A eller byt till garn B i första 1 lm. Arbeta bakom
blombladen.

*5 lm, hoppa över blomblad, fm i nästa fm; upprepa från * 11 gånger till.
Virka sista fm över förra varvets sista sm – 12 fm, 12 5‐lmb.

Varv 6. 2 lm (räknas inte som en m), *5 st i nästa 5‐lmb; upprepa från * 11 gånger till,
slut med sm i första st efter 2 lm – 60 st.

Varv 7. Första st virkas i samma m som förra varvets sista sm.

2 lm (räknas inte som en m), *2 st, dst mellan 2 dst i blombladet nedan,
hoppa över 1 m på varv 6, 2 st, st mellan denna och nästa st på varv 6;
upprepa från * 11 gånger till, slut med sm i första st efter 2 lm – 60 st, 12 dst.

Varv 8. Första benet av den första 3st tills är 3 lm.

*3st tills över nästa 3 m, 3 lm; upprepa från * 23 gånger till, slut med sm i
första 3st tills – 24 3st tills, 24 3‐lmb.

Varv 9. Första st virkas i samma m som slöt förra varvet.

2 lm (räknas inte som en m), *st i 3st tills, 3 st i nästa 3‐lmb; upprepa från * 23
gånger till, slut med sm i första st efter 2 lm – 96 st. Fäst och klipp av garnet
om du ska byta färg.

Varv 10. Fortsätt med garn A eller byt till garn C i första 1 lm. Första RBst virkas runt
den första st på det föregående varvet (efter 2 lm).

2 lm (räknas inte som en m), *RBst runt nästa 4 m, 2 RBst runt nästa m, RBst
runt följande 3 m; upprepa från * 11 gånger till, slut med sm i första RBst
efter 2 lm – 108 RBst.

Varv 11. Virka 5 lm istället för den första dst och 1‐lmb

Sm i följande 2 m, *dst i samma m, 1 lm, dst i samma m, 2 lm, hoppa över 2
m, 4st tills i nästa m, 2 lm, hoppa över 2 m, 2 st, 3 hst, 6 fm, 3 hst, 2 st, 2 lm,
hoppa över 2 m, 4st tills i nästa m, 2 lm, hoppa över 2 m, dst i nästa m, 1 lm;
upprepa från * 3 gånger till där sista dst i samma m som den första dst. Slut
med sm i fjärde lm i början av varvet – 2 dst, 2 4st tills, 4 st, 6 hst, 6 fm och 4
2‐lmb på varje sida, dst i varje hörn.

Varv 12. Virka 6 lm istället för första dst och 2‐lmb

*Dst i samma dst, 2 lm, 2 dst i samma dst, dst i nästa 1‐lmb, dst i nästa dst, 2
dst i nästa 2‐lmb, st i nästa 4st tills, 2 st i nästa 2‐lmb, hst i följande 3 m, 4 fm,
2fm tills över nästa 2 m, 4 fm, hst i följande 3 m, 2 st i nästa 2‐lmb, st i nästa
4st tills, 2 dst i nästa 2‐lmb, dst i nästa dst, dst i nästa 1‐lmb, dst i nästa dst;
upprepa från * 3 gånger till där sista dst virkas i samma m som den första dst.
Slut med sm i fjärde lm i början av varvet – 12 dst, 6 st, 6 hst, 8 fm och 2fm
tills på varje sida, 2‐lmb i varje hörn.

Varv 13. Virka 4 lm istället för första st och 2‐lmb

Sm i lmb, *st i samma lmb, 2 lm, 2 st i samma lmb, (2 lm, 3st tills över nästa 3
m) x 11 gånger, 2 lm, st i nästa lmb; upprepa från * 3 gånger till där den sista
st virkas i samma lmb som första st. Slut med sm i tredje lm i början av varvet
– 4 st, 11 3st tills och 12 2‐lmb på varje sida, 2‐lmb i varje hörn.

Varv 14. Sm i lmb, 1 lm (räknas inte som en m), *fm i samma lmb, fm i följande 2 m, (2
fm i nästa lmb, fm i nästa 3st tills) upprepa 11 gånger, 2 fm i nästa lmb, fm i
följande 2 m, fm i nästa lmb, 2 lm; upprepa 3 gånger till där den sista fm
virkas i samma lmb som den första fm. Slut med sm i första fm. Klipp av
garnet och fäst änden – 41 fm på varje sida, 2‐lmb i varje hörn.


Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.
Post a Comment

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.