Ginda MAL: Del 1 (Svenska)
En originaldesign av LillaBjörnCrochet (TatsianaKupryianchyk). Copyright 2014-2018. Alla rättigheter förbehålls. Detta mönster är endast för personligt bruk. Det får inte säljas, delas, publiceras (on-line eller off-line), distribueraseller översättas utan tillstånd. Inte heller redigeras på något sätt, helt eller delvis. Vänligen kreditera mig som designer. Tack!


Översatt av Ann-Charlott Carsbrant

Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

Material:

Whirl* eller Woolly Whirl från Scheepjes – 1 kaka. (225g, 1000m)

OBS!: Det går åt ca 210g Whirl till sjalen. För att vara på den säkra sidan kan du komplettera med 1 kaka Whirlette* (Scheepjes) i matchande färg. Överblivet garn kan användas till att utöka sjalen eller lägga till en tofs. Beskrivning av utökning finns i mönstret.

Garnalternativ: 3 kakor WhirlettefrånScheepjes.

Virknål 3mm/3,25mm* eller den storlek du behöver för att uppnå rätt virkfasthet.
Sax, nål för att fästa garnändarna.

Virkfasthet: efter Varv 6 ska triangeln vara ca 5cm hög.

Storlek: Sjalens slutmått beror på garnval, storlek på virknål och hur just du virkar. Min sjal är ca 180cm bred och 85cm hög.Utökad version ca 208cm bred och 95cm hög.


Förkortningar och maskförklaringar:


m – maska
lm –luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm (fast maska) – för in virknålen i angiven maska, omslag, dra igenom garnet, omslag, dra garnet igenom båda öglorna.
st (stolpe) – omslag, för in virknålen i angiven maska, omslag, dra igenom garnet, *omslag, dra garnet genom 2 öglor* 2 ggr.
rstF (reliefstolpe framifrån) – omslag, för in nålen framifrån och runt angiven st, omslag, dra igenom garnet, *omslag, dra garnet genom 2 öglor* 2 ggr.
pc (popcorn) –*5st i angiven maska. Släpp öglan från nålen och för in nålen framifrån i den första av de gjorda st, plocka upp den släppta öglan och dra igenom.
– hoppa över
[…] [det inom parenteserna virkas] så många ggr som anges.

Specialmaskor:

Vm – (1st, 2lm, 1st) i sammalmb
”spetsbåge”–3lm, hö nästa lmb och st, 1fm i nästa lmb, 3lm, hö nästa st och lmb, 1st i nästa st.
Picot –3lm/4lm, 1smi första lm.

Attnotera:


 • Grindasjalen virkas ivarv fram och tillbaka
 • Placera gärna en markör i 2-lmb i mitten och flytta den uppåt efterhand som arbetet växer.
 • 4lm i början av varje varv räknas som 1st + 1lm. Maskor som virkas i den sista st på varje varv ska alltså göras i den tredje lm av de fyra i början på föregående varv.

BESKRIVNING

DEL 1

Mått (blockad): ca 42cm bred och 18cm hög
Garnåtgång:ca 12g

Varv 1. Börja med en magisk ring, 4lm (räknas som första st och1lm – här och genom hela beskrivningen), (1st, 2lm, 1st, 1lm, 1st) i ringen, dra åt ringen och vänd. (4 st, 2 1-lmb, 2-lmbi mitten)

Varv 2. 4lm, 1st i samma st, 1lm, hölm, 1st i nästa st, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st i nästa st, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st (3:e lm av de 4 första lm –här och genom hela beskrivningen), vänd. (4 st och 3 1-lmb på var sida, 2-lmb i mitten)

Varv 3. 4lm, 1st i samma st, [1lm, hö lm, 1st i nästa st] till mitten, 1lm, Vmi mitten, [1lm, 1st inästast] till sistast, 1lm, (1st, 1lm, 1 st) isistast, vänd. (6 stoch 51-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 4. 4lm, 1st i sammast, 1lm, hö lm, 1st i nästa st, 1spetsbåge, 1lm, hö lm, 1st inästast, 1lm, Vmi mitten, [1lm, 1st inästast] x2, 1spetsbåge, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sistast, vänd. (6 st, 1 fm, 4 1-lmboch 2 3-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 5. 4lm, 1st i samma st, [1lm, hölm, 1st inästast] x2, [1lm, 1st inästalmb] x2, [1lm, 1st inästast] x3, 1lm, Vm imitten, [1lm, 1st i nästa st] x3, [1lm, 1sti nästa lmb] x2, [1lm, 1st inästast] x2, 1lm, (1st, 1lm, 1st) isistast, vänd. (10 stoch 9 1-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 6. 4lm, 1st isamma st, upprepaspetsbågetill mitten, 1lm, Vm i mitten, 1lm, 1st inästast, upprepa spetsbågetill slutet, 1lm, ytterligare 1st i sista st, vänd. (6 st, 3 fm, 2 1-lmb och 6 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten)

Nu ska triangeln vara 5cm hög.

Varv 7. 4 lm, 1 st i samma st, 1 lm, 1 st i nästa st, [1lm, 1st i nästalmb, 1lm, 1st inästa lmb, 1lm, 1st inästast] till 1stföre mitten, 1lm, 1st inästast, 1lm, Vmi mitten, [1lm, 1st i nästast] x2, [1lm, 1st inästalmb, 1lm, 1sti nästa lmb, 1lm, 1sti nästast] till sistast, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. (14 st och 13 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten)

Varv 8. 4lm, 1sti sammast, [1lm, hö lm, 1sti nästast] x2, upprepa spetsbåge till 2stkvar före mitten, [1lm, hö lm, 1sti nästast] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1sti nästast] x3, upprepa spetsbåge till 2 stkvar, 1lm, 1sti nästast, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. (10 st, 3 fm, 6 1-lmb och 6 3-lmb per sida, 2-lmb i mitten)

Varv 9. 4lm, 1st i samma st, [1lm, 1sti nästast] x3, [1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästast] till 3 st kvar föremtten, [1lm, 1sti nästast] x3, 1lm, Vm imitten, [1lm, 1sti nästast] x4, [1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästast] till 3stkvar, [1lm, 1sti nästast] x2, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sista st, vänd. (18 stoch 17 1-lmb per sida, 2-lmb i mitten)

Varv 10. 4lm, 1st i samma st,1lm, 1sti nästast, upprepa spetsbåge till 1stkvar före mitten, 1lm, 1sti nästast, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1sti nästast] x2, upprepa spetsbåge till 1 stkvar, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sistast, vänd. (10 st, 5 fm, 4 1-lmboch 10 3-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 11. 4lm, 1st i sammast, [1lm, 1sti nästast] x2, [1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästast] till 2 st kvar före mitten, [1lm, 1sti nästast] x2, 1lm, Vm i mitten, [1lm, 1sti nästast] x3, [1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästalmb, 1lm, 1sti nästast] till 2 st kvar, 1lm, 1sti nästast, 1lm, (1st, 1lm, 1st) i sistast, vänd. (22 stoch 21 1-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 12. Som varv 6. (10 st, 7 fm, 2 1-lmboch 14 3-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 13. Som varv 7. (26 stoch 25 1-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 14. Som varv 8. (14 st, 7 fm, 6 1-lmboch 14 3-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 15. Som varv 9. (30 stoch 29 1-lmbper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 16 RS. 3lm (räknas som första st), 2sti sammast, [1sti nästalmb, 1sti nästast] till mitten, (2st, 2lm, 2st) i mitten, [1sti nästast, 1sti nästalmb] till slutet, ytterligare 3sti sistalmb, vänd. (63 stper sida, 2-lmb i mitten)

Varv 17 AS. 3lm (räknas som första st), 2sti sammast, 1rstFrunt varjest till mitten, (2st, 2lm, 2st) i mitten, 1rstFrunt varjest till sista3-lmb, 3st isista lmb, vänd. (62rstF och 5 stper sida, 2-lmb i mitten)


Köp mönstret som utskriftsbar pdf (komplett sjalmönster) HÄR på Ravelry och HÄR på Etsy.

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.


4 comments

 1. Hello i love the pattern but 17 62 rst in front i have only 61 and 16 was 63 i dont understand what i do wrong.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please, join my group on Facebook and post your progress pictures there :) https://www.facebook.com/groups/195091287904259/

   Delete
 2. Hi, Where can I find part 3 in Swedish, please? /yours sincerely, Elena

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Elena, please go to the post with General information and scroll down to links to each part. You will be brought to the page with English US instructions, and there you will see links to all translations. https://www.lillabjorncrochet.com/2018/06/grinda-mal-general-information.html

   Delete

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.