Brioche-hjerte: gratis hekleoppskrift (Norsk)Små, søte brioche-hjerter passer som dekorasjon til jul, eller som gave til noen du er glad i.

Oversatt av Hilde Tindlund (RoadRash.no)

Legg denne oppskriften i køen din på Ravelry

Kjøp en annonsefri, utskriftsklar PDF-fil av denne oppskriften på NORSK (inkludert alle notater, materialliste, oversikt over masker, fullstendig instruksjon og bilder som viser alle trinn) HER på Ravelry og HER på Etsy.

Materiale:

Scheepjes Catona (100% bomull, 25 g/62 m, eller 50 g/125 m)
Ca 13 g av hver farge.

Catona kan kjøpes hos din lokale Scheepjes-butikk eller hos forhandlere på nett:

Wool Warehouse*, Deramores*, Black Sheep Wools* (UK sender internasjonalt)
Caro’s Atelier* (NL & Europe)
Taemombo, Knotty House* (US & Canada)

3 mm heklenål
Saks, maskemarkør (eller restegarn), fyll.


Heklefasthet:

Heklefastheten er ikke kritisk for denne oppskriften, men det anbefales å hekle fast for å forhindre at fyllet syns gjennom maskene.


Størrelse:

Størrelse på hjertet avhenger av garnet og heklenålen du bruker.
Mine hjerter er ca 10 cm høye.

Forkortelser

beg begynnelsen
omg omgang
bml bakre maskeledd
lm luftmaske
kjm kjedemaske
m maske
lmb luftmaskebue (eks: 1-lmb = luftmaskebue med 1 lm)
RS rettsiden
VS vrangsiden
fm (fastmaske) – stikk nålen in i angitt m, kast, dra opp en løkke, kast og dra gjennom begge løkkene på nålen.
st (stav) - kast, stikk nålen in i angitt m, kast, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger.
rstR (relieffstav forfra) - kast, stikk nålen inn fra rettsiden mot vrangsiden rundt selve staven, kast, dra opp en løkke, *kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger
rstF2sm (hekle sammen 2 relieffstaver forfra) – *kast, stikk nålen inn fra rettsiden mot vrangsiden rundt selve staven, kast, dra opp en løkke, kast, dra gjennom 2 løkker på nålen* 2 ganger, kast, dra gjennom 3 løkker på nålen.

Gjentagelser:

[…] gjenta instruksjonene i […] så mange ganger som angitt i oppskriften
*…* gjenta instruksjonene i *…* så mange ganger som angitt i oppskriften
(…) en gruppe masker som hekles i samme maske.

INFORMASJON

  • Først lages det to separate ”skåler”. Så hekles ”skålene” sammen, og hjertet hekles ferdig rundt begge ”skålene” samtidig.
  • 1 lm/2 lm i beg av hver omgang teller ikke som maske.
  • Hver omgang avsluttes med kjm i første m i beg av omg.
  • Bytt farge for hver omgang, men ikke klipp garnet – la det henge på vrangsiden. Bytt farge i kjm på slutten av hver omg.

Et originalt Lilla Björn Crochet Design (Tatsiana Kupryianchyk).
 Copyright 2014-1018. Denne oppskriften er kun for personlig bruk. Den kan ikke selges, deles, publiseres (online eller off-line), oversettes uten tillatelse, eller endres på noen som helst måte. Vennligst krediter meg som designer. Takk!

INSTRUKSJONER


Første ”skål”

Omg 1. Med farge A. Ikke hekle denne omgangen for stramt!
Start med magisk ring, 1 lm (teller ikke som m), 6 fm i ringen, stram ringen, avslutt med kjm i første fm (bytt farge – her og for hver omgang) – Maskeantall: 6 fm

Omg 2. 2 lm (teller ikke som m), (stX, 1 lm, stX) i samme m som kjm på forrige omg, 1 lm, *(stX, 1 lm, stX) i neste m, 1 lm* 5 ganger, avslutt med kjm i første stX – Maskeantall: 12 stX, 12 1-lmb.

Omg 3. Merk: alle stX hekles foran forrige omg.
2 lm, *stX in m på omg 1 etter neste stX fra omg 2, 1 lm* 12 ganger, avslutt med kjm i første stX – Maskeantall: 12 stX, 12 1-lmb.

Omg 4. Merk: første rstF hekles rundt stX med samme farge rett under.
2 lm, *[rstF rundt neste stX med samme farge under, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, (rstF, 1 lm, rstF) rundt neste stX med samme farge, 1 lm* 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 15 rstF, 15 1-lmb.
 

Omg 5. Merk: på denne og alle omg videre hekles første rstF rund m om samme farge som ligger til høyre (før) kjm på forrige omg.
2 lm, *[rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 4 ganger, stX i lmb på omg 3 som er synlig i bunnen neste ”V”, 1 lm* 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 12 rstF, 3stX, 15 1-lmb.

Omg 6. 2 lm, *rstF, 1 lm, hopp over 1 m* gjenta rundt, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 15 rstF, 15 1-lmb.

Omgs 7-8. Gjenta omg 6 – bytt farge for hver omg.

Omg 9. 2 lm, *rstF rundt neste m med samme farge, fm (bml) i neste m med annen farge* gjenta rundt, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 30 m.
Hekle kjm i hver av de 3 neste m, ta løkken av nålen og la den henge. Klipp begge fargene , men la enden med farge A være ca 30 cm.

Andre ”skål”

Gjenta omgs 1-9, men ikke hekle de 3 kjm på slutten, ikke avslutt omgangen og ikke klipp garnet.

Merk rstF som ligger inne i ”V”-en som ligger til høyre for siste m.

Sette sammen ”skålene”

Hold VS mot deg og stikk nålen inne i første m rett etter m som er merket. Legg den første ”skålen” bak (se bilde), ta tak i den løse løkken og dra den gjennom ”skål” 2 (dette er første kjm). Hekle så 8 kjm gjennom begge ”skålene” med garnenden fra første ”skålen”. Avslutt.
 

Bunnen av hjertet

På de neste omg hekles det rundt begge ”skålene” fra rettsiden. Som på de tidligere omg, hekles ALLTID første rstF rundt m med samme farge som ligger til høyre (før) kjm på slutten av forrige omg.

Omg 10. Merk: pass på at begge siden av ”V”-ene på begge ”skålene” dekkes med rstF.
Med garn B. 2 lm, *[rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 8 ganger, hopp over sammenheklingen mellom skålene, rstF rundt neste rstF med samme farge på neste ”skål”, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 11 ganger, hopp over sammenheklingen mellom skålene, rstF rundt neste rstF med samme farge på neste “skål”, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF (bytt farge) – Maskeantall: 12 rstF på hver ”skål”, og 24 1-lmb totalt.

Omg 11. Med farge A. 2 lm, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 8 ganger, stX i sammenheklingen mellom”skålene”, 1 lm, hopp over neste st, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 11 ganger, stX sammenheklingen mellom”skålene, 1 lm, hopp over neste st, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF, 1 lm, hopp over neste lmb, kjm in neste rstF (bytt farge) – Maskeantall: 11 rstF på hver “skål”, 2 stX, 24 1-lmb totalt.

Omg 12. 2 lm, *[rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 7 ganger, rstF2sm - hekle hvert “ben” rundt de to neste rstF med samme farge (det hoppes over stX med annen farge mellom hvert ”ben”), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 10 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 20 rstF, 2 rstF2sm, 22 1-lmb.

Omg 13. Merk: hekle rstF2sm på samme måte som forrige omg.
2 lm, *[rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 6 ganger, [rstF2sm, 1 lm, hopp over 1 m] 2 ganger, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 7 ganger, [rstF2sm, 1 lm, hopp over 1 m] 2 ganger, rstF, 1 lm, hopp over siste m, kjm i første rstF – Maskeantall: 14 rstF, 4 rstF2sm, 18 1-lmb.


Omg 14. Som omg 6 (alle 4 rstF2sm fra forrige omg hoppes over) – Maskeantall: 18 rstF, 18 1-lmb.

Omg 15. 2 lm, *[rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 7 ganger, rstF2sm - hekle hvert “ben” rundt de to neste rstF med samme farge (det hoppes over stX med annen farge mellom hvert ”ben”), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 7 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over siste m, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 14 rstF, 2 rstF2sm, 16 1-lmb.

Omg 16. Som omg 6 – Maskeantall: 16 rstF, 16 1-lmb.

Omg 17. Som omg 6 (første rstF hekles rundt rstF2sm rett under) – Maskeantall: 16 rstF, 16 1-lmb.

Omg 18. 2 lm, rstF2sm – hekle hvert ”ben” rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 6 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 6 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 12 rstF, 2 rstF2sm, 14 1-lmb.

Omg 19. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 5 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 5 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 10 rstF, 2 rstF2sm, 12 1-lmb.

Omg 20. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 4 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 4 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 8 rstF, 2 rstF2sm, 10 1-lmb.

Omg 21. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 3 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 6 rstF, 2 rstF2sm, 8 1-lmb.
FYLL HJERTET!

Omg 22. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 2 ganger, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, [rstF, 1 lm, hopp over 1 m] 2 ganger, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 4 rstF, 2 rstF2sm, 6 1-lmb.

Omg 23. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, 1 lm, hopp over 1 m, rstF, 1 lm, hopp over 1 m, rstF2sm (som tidligere), 1 lm, hopp over 1 m, rstF, 1 lm, hopp over 1 m, avslutt med kjm i første rstF – Maskeantall: 2 rstF, 2 rstF2sm, 4 1-lmb.

Omg 24. 2 lm, rstF2sm rundt m med samme farge som ligger til høyre og venstre for m, rstF2sm med hvert ”ben” rundt de neste 2 m med samme farge, avslutt med kjm i første rstF2sm, Avslutt.

Klipp begge fargene, knyt trådene godt sammen og dra de inn i hjertet.
Gratulerer! Brioche-hjertet ditt er ferdig!

Kjøp en annonsefri, utskriftsklar PDF-fil av denne oppskriften på NORSK (inkludert alle notater, materialliste, oversikt over masker, fullstendig instruksjon og bilder som viser alle trinn) HER på Ravelry og HER på Etsy.

Subscribe to a newsletter not to miss a single post. You can also follow me on FacebookPinterest and Instagram.1 comment

  1. Tatiana,thank you very much for this beautiful pattern. It will decorate both the presents and the Christmas tree really fine.
    Tusen takk, Hilde, for at du oversatt oppskriften på norsk. Jeg deler den gjerne med norske damer som heller leser oppskriften på norsk.

    ReplyDelete

© LillaBjörn's Crochet World. Design by MangoBlogs.